Program

2 października
WTOREK od godz. 10:00
CENTRALA PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Warszawa – ul. Targowa 74

godz. 10:00 – 10:45 Rejestracja uczestników
godz. 10:45 Rozpoczęcie Konferencji

Adam Musiał – Dyrektor Generalny – Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
Dorota Markiewicz – Dyrektor – Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

Uroczyste otwarcie konferencji
Arnold Bresch – Członek Zarządu, Dyrektor ds. realizacji inwestycji – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Uroczystość wręczenia CERTYFIKATU przystąpienia w poczet firm członkowskich
POLSKIEJ IZBY PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ I USŁUG NA RZECZ KOLEI
GRUPA KZN Bieżanów

BLOK I godz. 11:00 – 12:30 INWESTYCJE
finansowanie/realizacja/rozwój/plany

 • CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH – Przemysław Wróbel – Doradca Dyrektora CUPT
  „Finansowanie rozwoju infrastruktury kolejowej ze wsparciem środków UE”
 • BIURO STRATEGII – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Tadeusz Sobotnik – Dyrektor Biura
  „Planowanie inwestycji PKP PLK S.A. na Nową Perspektywę 2021 – 2027”
 • BIURO MONITOROWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  Marzena Hebda-Sztandkie – Dyrektor Biura
  „Monitorowanie postępu inwestycji kolejowych”
 • PU POŻ-PLISZKA Sp. z o.o. – Przemysław Steiner – Kierownik
  „Bezpieczeństwo pożarowe na kolei – od przetargu do eksploatacji”
 • CENTRUM REALIZACJI INWESTYCJI – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Anna Bagińska, Artur Suska – Dział
  Technologii i Laboratorium
  „Jakość nieodzowną częścią rozwoju inwestycji kolejowych”

BLOK II godz. 12:30 – 14:00 DROGI KOLEJOWE
utrzymanie/logistyka/technologie robót

 • TRACK – TEC S.A. – Krzysztof Niemiec – Wiceprezes Zarządu
  „Logistyka rozjazdów”
 • BIURO DRÓG KOLEJOWYCH – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Rafał Frączek – Zastępca Dyrektora Biura
  „Nowelizacje standardów technicznych linii kolejowych”
 • MENARD Polska Sp. z o.o. – Anna Nowosad, Przemysław Gos
  „Technologie wzmocnienia podłoża w aspekcie modernizacji linii kolejowych”.
 • BIURO DRÓG KOLEJOWYCH – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Rafał Frączek – Zastępca Dyrektora Biura
  „Zmiany wymagań w zakresie technologii i logistyki robót nawierzchniowych”
 • MC-BAUCHEMIE Sp. z o.o. – Tomasz Szczepański – Project Manager Rynku Kolejowego
  „Scalanie podsypki – technologia ułatwiająca prace utrzymaniowe i remontowe. Przykłady zastosowania”

BLOK III godz. 14:00 – 15:00 AUTOMATYKA KOLEJOWA I TELEKOMUNIKACJA
systemy bezpiecznego prowadzenia ruchu

 • Urząd Transportu Kolejowego – Piotr Sieczkowski – Z-ca Dyrektora Departamentu Techniki i Wyrobów
  „Strategia migracji z systemu łączności analogowej 150 Mhz do łączności cyfrowej”
 • BIURO AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Joanna Włodkowska – Zastępca Dyrektora Biura
  „GSM-R w regulacjach prawnych”
 • Instytut Kolejnictwa – Marcin Gołębiewski –Z-ca Kierownika Zakładu Sterowania Ruchem i Teleinformatyki
  „Funkcjonalność Radiostop w cyfrowych systemach łączności”

15:15 – zbiórka przed siedzibą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
15:30 – odjazd autokarów do hotelu NOVOTEL

od godz. 16:00 HOTEL NOVOTEL

PANEL DYSKUSYJNY 16:30 – 18:30 DIALOG ZAMAWIAJĄCEGO Z PRZEDSIĘBIORCAMI
analiza współpracy i dobre praktyki

MODERATOR – Adam Musiał – Dyrektor Generalny – Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

 • SEJMOWA KOMISJA INFRASTRUKTURY – Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm RP – Przewodniczący Komisji
 • MINISTERSTWO INWESTYCJI I ROZWOJU – Małgorzata Zielińska – Z-ca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych
 • PKP S.A. – Tomasz Miszczuk – Członek Zarządu ds. inwestycji
 • PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. – Arnold Bresch – Członek Zarządu, dyrektor ds. realizacji inwestycji
 • TRACK TEC S.A. – Krzysztof Niemiec – Wiceprezes Zarządu
 • Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. – Kazimierz Frąk – Prezes Zarządu
 • GRUPA KZN Bieżanów – Rafał Leszczyński – Prezes Zarządu

19:00 – UROCZYSTA KOLACJA

3 października
ŚRODA od godz. 8:00
HOTEL NOVOTEL

8:00 – 9:30 śniadanie

BLOK IV godz. 9:30 – 10:30 INFRASTRUKTURA PUNKTOWA I TERMINALE
terminale przeładunkowe/dworce/centra logistyczne

 • PKP S.A. – Henryk Zielaskiewicz – Dyrektor Biura Logistyki
  „ Program rozwoju infrastruktury terminalowej po roku 2021”
 • PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. – Janusz Skinder – Pełnomocnik Zarządu ds. Przewozów Intermodalnych
  „Plan rozwoju przewozów intermodalnych na rynku euroazjatyckim z uwzględnieniem strategicznej roli linii PKP LHS oraz Euroterminalu Sławków”
 • SIEMENS Sp. z o.o. – Piotr Tarakowski – Key Account Manager
  „Cyfrowy Dworzec”
 • PKP S.A. – Robert Sobczak – Dyrektor, Pełnomocnik Zarządu ds. inwestycji
  „Program Inwestycji Dworcowych”

BLOK V godz. 10:30 – 11:30 ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ
SDIP/cyberbezpieczeństwo

 • BIURO INFORMATYKI – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Małgorzata Głowacka-Ciupek – Zastępca Dyrektora,
  Bernadetta Woroch – Dyrektor Projektu, Marcin Krogulec – Zastępca Dyrektora Biura Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej
  „Infrastruktura kolejowa w kontekście Dynamicznej Informacji Pasażerskiej”
 • Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o. – Tomasz Trzajna – Dyrektor ds. rynku kolejowego
  „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej z punktu widzenia producenta, dostawcy i firmy wdrożeniowej”
 • BIURO INFORMATYKI – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Mirosław Majsterek – Dyrektor Biura, Jan Danowski – Naczelnik Wydziału
  „Skanowanie podatności w zarządzaniu bezpieczeństwem teleinformatycznym”

BLOK VI godz. 11:30 – 12:30 ENERGETYKA
zasilanie/utrzymanie/dystrybucja

 • MABO Sp. z o.o. – Andrzej Kowalczyk – Prezes Zarządu
  „Osprzęt trakcyjny nowej generacji”
 • BIURO ENERGETYKI – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Radosław Burak – Romanowski – Dyrektor Biura
  „Badana, rozwijana, innowacyjna kolej, czyli BRIK w energetyce”
 • TRAKCJA PRKiI S.A. – Zbigniew Bartnicki – Zastępca Dyrektora
  MY-SOFT Sp. z o.o. – Krzysztof Strukowicz – Prezes Zarządu
  „Podparcie sieci trakcyjnej 3kV DC za pomocą magazynu energii”
 • INSTYTUT KOLEJNICTWA – Artur Rojek – Kierownik Zakładu Elektroenergetyki
  „Magazyn energii w systemie zasilania 3kVDC”

12:30 Zakończenie konferencji – losowanie upominków
12:45 LUNCH

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie

Pobierz dokument:

PROGRAM (PDF)