Program

9.10.2019 r. -ŚRODA – od godz. 10:00
CENTRALA PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Warszawa – ul. Targowa 74

godz. 10:00 – 10:45 Rejestracja uczestników
godz. 10:45 Rozpoczęcie konferencji i powitanie gości
Adam Musiał – Dyrektor Generalny – Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
Dorota Markiewicz – Dyrektor – Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

Uroczystość wręczenia CERTYFIKATU przystąpienia w poczet firm członkowskich
POLSKIEJ IZBY PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ I USŁUG NA RZECZ KOLEI
PLATAN Sp. z o.o. sp.k.

Uroczyste otwarcie konferencji oraz wystąpienie inauguracyjne
Ireneusz Merchel * – Prezes Zarządu – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

BLOK I godz. 11:00 – 13:45 WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI

11:00 – 11:15 Sejmowa Komisja Infrastruktury – Jerzy Polaczek – Przewodniczący Komisji
11:15 – 11:30 Ministerstwo Infrastruktury – Andrzej Bittel – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu
11:30 – 11:45 Polskie Koleje Państwowe S.A. – Małgorzata Zielińska – Członek Zarządu
„Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej”
11:45 – 12:00 Urząd Transportu Kolejowego – Kamil Wilde – Wiceprezes Urzędu
„Wpływ inwestycji na bezpieczeństwo”
12:00 – 12:15 Centralny Port Komunikacyjny – Piotr Malepszak – p.o. Prezesa Zarządu
„Temat prezentacji w uzgodnieniu”
12:15 – 12:30 Centrum Unijnych Projektów Transportowych – Joanna Lech – p.o. Dyrektora CUPT
„Współfinansowanie inwestycji kolejowych z programów unijnych oraz środków na ten cel do końca 2023 roku”
12:30 – 12:45 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. – Zbigniew Tracichleb – Prezes Zarządu
„Infrastruktura i inwestycje”
12:45 – 13:00 Instytut Kolejnictwa – Andrzej Massel – Z-ca Dyrektora Instytutu
„Rozwój infrastruktury kolejowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej”
13:00 – 13:15 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Arnold Bresch* – Członek Zarządu Dyrektor ds. realizacji inwestycji
13:15 – 13:30 PKP CARGO S.A. – Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu
„Krajowy operator logistyczny w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” 

13:30 – 14:30 Lunch

BLOK II godz. 14:30 – 16:15 DROGI KOLEJOWE
utrzymanie/logistyka/technologie robót

14:30 – 14:45 Zakłady Automatyki KOMBUD S.A./Rail-Mil Computers Sp. z o.o. Sp.k. Wawrzyniec Wychowański – Projektant
„Polskie rozwiązania dla funkcjonalności ERTMS/ETCS”
14:45 – 15:00 Biuro Dróg Kolejowych – Krzysztof Szafrański – Dyrektor
„Rozwój technologii utrzymania dróg szynowych PKP PLK S.A. w obszarze prac torowych i logistyki”
15:00 – 15:15 PKP TELKOL sp. z o.o. – Jerzy Szmit – Członek Zarządu
„PKP TELKOL – serwis i roboty budowlane dla kolei”
15:15 – 15:30 ZEP Inc – Bartosz Chyliński – Manager – „ ZEP w służbie kolei w Polsce”
15:30 – 15:45 Biuro Dróg Kolejowych – Rafał Frączek – Z-ca Dyrektora
„Rozwój technologii utrzymania dróg szynowych PKP PLK S.A. w obszarze diagnostyki i dozorowania”
15:45 – 16:00 GEOTRONICS DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. – Grzegorz Romik – Dyrektor Handlowy
„GEDO IMS – pomiar i wyznaczenie geometrii toru”
16:00 – 16:15 Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury – Krzysztof Grzywacz -Dyrektor Zakładu
„PNI – efektywna transakcja nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa”

BLOK III godz. 16:15 – 17:45 INWESTYCJE
KPK/CPK/WLŚ/IDS

16:15 – 16:30 Centralny Port Komunikacyjny – Maciej Kaczorek – Dyrektor komponentu kolejowego CPK
„Nowe linie w ramach Programu Kolejowego CPK jako niezbędny element rozwoju kolei w Polsce”.
16:30 – 16:45 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Agnieszka Safuta-Pawlak – Dyrektor, Pełnomocnik Zarządu ds. realizacji inwestycji aglomeracji warszawskiej
„Prace na linii średnicowej na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”
16:45 – 17:00 SAT – System Sp. z o.o. – Daniel Siek – Prezes Zarządu
„Technologie bezpieczeństwa obiektów i szlaku”
17:00 – 17:15 Biuro Strategii – Tadeusz Sobotnik – Dyrektor Biura Strategii
„Inwestycje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w latach 2021-2027”
17:15 – 17:30 Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o. – Bartosz Sobczak – Kierownik Działu Handlowego
„Rozwój Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej w oparciu o wytyczne PKP PLK S.A. na przykładzie projektów realizowanych przez KZŁ sp. z o.o.”
17:30 -17:45 Polskie Koleje Państwowe S.A. – Wojciech Zabłocki – Z-ca Dyrektora Biura Inwestycji
„Program Inwestycji Dworcowych”

BLOK IV godz. 17:45 – 18:30 TERMINALE PRZEŁADUNKOWE
rozwój przez inwestycje

17:45 – 18:00 Polskie Koleje Państwowe S.A. – Henryk Zielaskiewicz – Dyrektor Biura Logistyki
„Analiza nowych lokalizacji terminali intermodalnych pracujących w układzie sieciowym”
18:00 – 18:15 ELIKO MOŃKA s.j. – Tomasz Kołaczyk
„ELIKO – produkty do systemów EOR”
18:15 – 18:30 PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o. – Jacek Rutkowski – Prezes Zarządu
„Konsolidacja terminali przeładunkowych Grupy PKP Cargo”

18.45 – zbiórka uczestników przed CENTRALĄ PKP PLK SA od ul. Wileńskiej
19.00 – wyjazd AUTOKARÓW do restauracji
19.30 – UROCZYSTA KOLACJA – Restauracja „WARSZAWA WSCHODNIA” by Mateusz Gessler – PRAGA ul. Mińska 25 – teren SOHO FACTORY

10.10.2019 r. – CZWARTEK – od godz. 10:00
CENTRALA PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Warszawa – ul. Targowa 74

BLOK V godz. 10:00 – 12:15 TECHNOLOGIE PRZYSZŁOŚCI
automatyka/telekomunikacja/informatyka

10:00 – 10:15 Biuro Energetyki – Marek Kałas – Zastępca Dyrektora Biura Energetyki
„Działania PKP PLK S.A. w kierunku rozwoju urządzeń elektroenergetycznych.”
10:15 – 10:30 Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym – Wojciech Słomiński – Dyrektor Projektu SKRI
„Nowe podejście w konstrukcji rozkładów jazdy dla pociągów intermodalnych”
10:30 – 10:45 TELESTE INFORMATION SOLUTIONS Sp. z o.o. – Adam Zajkowski – Key Account Manager
„Ogólnokrajowy system VMS i PSIM- propozycja rozwiązań dla grupy PKP. Przykłady rozwiązań stosowanych w USA i Finlandii w oparciu o oprogramowanie Teleste.”
10:45 – 11:00 Biuro Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej – Tomasz Rólka – Naczelnik
„Systemy Informacji Pasażerskiej w kontekście wymagań TSI PRM”
11:00 – 11:15 SAT – System Sp. z o.o. – Katarzyna Szpuda – Manager Produktu
„Rozwiązania CASDIP produkcji Sat-System dla PKP S.A. i PKP PLK S.A.”
11:15 – 11:30 Biuro Teleinformatyki – Bernadeta Woroch – Dyrektor Projektu
„Nowoczesna Informacja pasażerska w polskiej infrastrukturze kolejowej”
11:30 – 11:45 PLATAN Sp. z o.o. sp.k. – Leszek Demidowicz – Manager –
„Rola jaką odegrał PLATAN we wspieraniu i wdrażaniu CASDIP, w zakresie systemów rozgłoszeniowych (megafonowych).”
11:45 – 12:00 BOMBARDIER TRANSPORTATION (ZWUS) POLSKA Sp. z o.o. – Andrzej Kodroń – Dyrektor
„Długoterminowa usługa pogwarancyjna srk oczami wykonawcy”
12:00 – 12:15 Biuro Automatyki i telekomunikacji – Tomasz Drobysz – Z-ca Dyrektora
„Nowoczesne technologie i innowacyjne funkcjonalności w systemach sterowania ruchem kolejowym”

12:15 – 12:45 Podsumowanie i zakończenie konferencji
Losowanie upominków

* oczekujemy na potwierdzenie udziału
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie

Pobierz dokument:

PROGRAM (PDF)