Program

9.10.2019 r. -ŚRODA – od godz. 10:00
CENTRALA PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Warszawa – ul. Targowa 74

godz. 10:00 – 10:45 Rejestracja uczestników
godz. 10:45 Rozpoczęcie konferencji i powitanie gości
Adam Musiał – Dyrektor Generalny – Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
Dorota Markiewicz – Dyrektor – Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

Uroczyste otwarcie konferencji oraz wystąpienie programowe
Ireneusz Merchel * – Prezes Zarządu – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

BLOK I godz. 11:00 – 13:45 WYSTĄPIENIA ZAPROSZONYCH GOŚCI

11:00 – 11:15 Sejmowa Komisja Infrastruktury – Jerzy Polaczek* – Przewodniczący Komisji
11:15 – 11:30 Ministerstwo Infrastruktury – Andrzej Bittel – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu
11:30 – 11:45 Ministerstwo Infrastruktury – Mikołaj Wild* – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP
11:45 – 12:00 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – Małgorzata Zielińska* – Podsekretarz Stanu
12:00 – 12:15 Urząd Transportu Kolejowego – Ignacy Góra – Prezes Urzędu
12:15 – 12:30 Centralny Port Komunikacyjny – Piotr Malepszak – p.o. Prezesa Zarządu
12:30 – 12:45 Centrum Unijnych Projektów Transportowych – Joanna Lech* – p.o. Dyrektora
12:45 – 13:00 Polskie Koleje Państwowe S.A. – Krzysztof Mamiński* – Prezes Zarządu
13:00 – 13:15 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Arnold Bresch* – Członek Zarządu Dyrektor ds. realizacji inwestycji
13:15 – 13:45 PKP CARGO S.A. – Czesław Warsewicz* – Prezes Zarządu

BLOK II godz. 13:45 – 15:15 DROGI KOLEJOWE
utrzymanie/logistyka/technologie robót

13:45 – 14:00 Prezentacja PARTNER TECHNOLOGICZNY
14:00 – 14:15 Biuro Dróg Kolejowych – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
14:15 – 14:30 Prezentacja PARTNER KONFERENCJI
14:30 – 14:45 Biuro Dróg Kolejowych – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
14:45 – 15:00 Prezentacja PARTNER KONFERENCJI
15:00 – 15:15 Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury sp. z o.o. – Krzysztof Grzywacz -Dyrektor

BLOK III godz. 15:15 – 17:00 INWESTYCJE
KPK/CPK/WLŚ/IDS

15:15 – 15:30 Centralny Port Komunikacyjny – komponent kolejowy (szprychy i nowe linie)
15:30 – 15:45 Prezentacja PARTNER KONFERENCJI
15:45 – 16:00 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – projekt modernizacji Warszawskiej Linii Średnicowej
16:00 – 16:15 Prezentacja PARTNER KONFERENCJI
16:15 – 16:30 Polskie Koleje Państwowe S.A. – Program Inwestycji Dworcowych
16:30 – 16:45 Prezentacja PARTNER KONFERENCJI
16:45 – 17:00 Biuro Strategii – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – inwestycje w latach 2021-2027

PRZERWA

PANEL DYSKUSYJNY 17:30 – 18:30
Nowoczesne technologie i sprzęt w służbie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Robert Sobczak* – Członek Zarządu Dyrektor ds. rozwoju
  • Biuro Energetyki
  • Biuro Dróg Kolejowych
  • Zakład Maszyn Torowych
  • Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym
  • Biuro Automatyki i Telekomunikacji
  • Biuro Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej
  • Biuro Informatyki

19:00 – UROCZYSTA KOLACJA

10.10.2019 r. – CZWARTEK

BLOK IV godz. 9:30 – 11:30 TERMINALE PRZEŁADUNKOWE
Rozwój przez inwestycje

9:30 – 9:45 EUROTERMINAL SŁAWKÓW sp. z o.o.
9:45 – 10:00 Prezentacja PARTNER KONFERENCJI
10:15 – 10:30 PKP CARGO S.A.
10:30 – 10:45 Prezentacja PARTNER KONFERENCJI
10:45 – 11:00 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.
11:00 – 11:15 Prezentacja PARTNER KONFERENCJI
11:15-11:30 Polskie Koleje Państwowe S.A. – Biuro Logistyki

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie

Pobierz dokument:

PROGRAM (PDF)