Program

23 listopada – CZWARTEK

10:00 -11:30 rejestracja uczestników konferencji
12:00 powitanie gości oraz oficjalne otwarcie konferencji
Adam Musiał – Dyrektor Generalny – Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

Dorota Markiewicz – Dyrektor – Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

Prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński – Prorektor ds. Ogólnych – Politechnika Warszawska

Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Uroczystość wręczenia CERTYFIKATU przystąpienia w poczet firm członkowskich
POLSKIEJ IZBY PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ I USŁUG NA RZECZ KOLEI
Ela-Compil Sp. z o.o – SAT-SYSTEM Sp. z o.o. – INFRACERT TSI Sp. z o.o.

godz.12:15-13:45 wystąpienia zaproszonych gości:

 • REFERAT INAUGURACYJNY – prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński – Prorektor ds. Ogólnych Politechnika Warszawska – „Determinanty rozwoju infrastruktury transportu kolejowego”
 • SEJMOWA KOMISJA INFRASTRUKTURY – Poseł Bogdan Rzońca – Przewodniczący Komisji
 • MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA – Tomasz Buczyński – Dyrektor Departamentu Kolejnictwa – „Instrumenty wzmacniające dynamikę rozwoju transportu kolejowego w Polsce”
 • MINISTERSTWO ROZWOJUMałgorzata Zielińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych
  „Rozwój zrównoważonego i innowacyjnego transportu kolejowego w aspekcie wykorzystania środków europejskich w latach 2014 – 2020”
 • PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – „Temat prezentacji w uzgodnieniu”
 • PKP S.A.Michał Kręcisz – Zastępca Dyrektora Biura Analiz Nieruchomości i Projektów Logistycznych – „Nowe projekty logistyczne realizowane przez PKP S.A. oraz Grupę PKP w nowych uwarunkowaniach prawnych”

PANEL I godz.13:45 – 15:45 PROJEKTY I INWESTYCJE

 • WASKO S.A. – prezentacja filmu – „Projekty infrastrukturalne WASKO S.A.”
 • URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO – Alicja Kozłowska – Dyrektor Departamentu Regulacji Rynku Kolejowego – „Dostosowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb przewozów intermodalnych”
 • Ela-compil Sp. z o.o.Paweł Czubaszewski – Dyrektor Rozwoju Biznesu – „Najwyższe standardy bezpieczeństwa i ochrony infrastruktury kolejowej przy wykorzystaniu produktów Ela-Compil”
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Biuro Monitorowania Projektów Inwestycyjnych – Marzena Hebda – Sztandkie – Dyrektor – „Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych”
 • NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJUPiotr Pryciński – Zastępca Dyrektora Działu Zarządzania Programami – „Możliwości wsparcia przez NCBR projektów badawczych w obszarze infrastruktury kolejowej”
 • INFRA – CENTRUM DORADZTWA – Janusz Zubrzycki – Prezes Zarządu – „Rozwój Kolei po 2020 roku – kierunki działania”
 • POLITECHNIKA WARSZAWSKA – dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk ,prof. PW – Prodziekan ds. rozwoju i współpracy z gospodarką – „Współpraca z otoczeniem gospodarczym i możliwości jej rozwoju”

15:45 -16:15 przerwa kawowa

PANEL II godz.16:15 – 18:45 ROZWIĄZANIA I TECHNOLOGIE

 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Biuro Ochrony Środowiska – Ewa Makosz – Dyrektor – „Ochrona środowiska – inwestycje kolejowe”
 • MABO Sp. z o.o.Andrzej Kowalczyk – Prezes Zarządu Dyrektor Generalny – „Prezentacja wyrobów MABO Sp. z o.o.”
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Biuro Informatyki – Ryszard Leszek Bernaś – Dyrektor – „PKP Polskie Linie Kolejowe na drodze transformacji cyfrowej”
 • CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCHPrzemysław Wróbel – Doradca Dyrektora CUPT – „Infrastruktura i tabor kolejowy na półmetku perspektywy finansowej 2014-2020”
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Biuro Automatyki i Telekomunikacji – Sławomir Tarnowski – Główny specjalista ds. wdrażania systemu GSM-R – „GSM-R cyfrowa łączność na liniach PKP PLK SA”
 • INSTYTUT KOLEJNICTWAAndrzej Massel – Zastępca Dyrektora Instytutu – „Wyzwania techniczne i technologiczne związane z wprowadzeniem prędkości powyżej 200 km/h na kolejach polskich”
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Biuro Dróg Kolejowych – Rafał Frączek – Zastępca Dyrektora – „Wybrane prace systemowe PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach podsystemu infrastruktura”

19:15 – zbiórka i spacer w kierunku restauracji przy ul. Koszykowej 63 (2 minuty spacerem)
19:30 Uroczysta kolacja – Restauracja „WARSZAWSKI SEN” by Mateusz Gessler na terenie Hali Koszyki

ws-logo

24 listopada – PIĄTEK

PANEL III godz. 10.00 – 11:30 ROZWIĄZANIA I TECHNOLOGIE c.d.

 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Biuro Energetyki – Czesław Pokora – Naczelnik Wydziału diagnostyki i opisu infrastruktury energetycznej – „Kradzieże infrastruktury energetycznej na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA”
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Biuro Automatyki i Telekomunikacji – Karol Gruszka – Ekspert ds. ETCS – „Interfejsy w systemach sterowania ruchem”
 • POLITECHNIKA WARSZAWSKAdr inż. Andrzej Kochan – „Dopuszczanie do eksploatacji przytorowej części systemu ERTMS w świetle Czwartego Pakietu Kolejowego”
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Biuro Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej – Barbara Boczkowska – Naczelnik – „Funkcjonalne i nowoczesne wyposażenie obiektów obsługi podróżnych”

Zwiedzanie LABOLATORIUM Urządzeń Sterowania Ruchem Kolejowym (sala 113) oraz LABORATORIUM Organizacji Ruchu Kolejowego i Zarządzania Procesami w Terminalu Intermodalnym – makieta kolejki (sala 160)

11:30 – Losowanie upominków – zakończenie konferencji

 

program