Program

3 października
ŚRODA od godz. 10:00
CENTRALA PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Warszawa – ul. Targowa 74

godz. 10:00 – 10:45 Rejestracja uczestników
godz. 10:45 uroczyste rozpoczęcie konferencji

BLOK I godz. 11:00 – 12:30 AUTOMATYKA KOLEJOWA
urządzenia srk/ bezpieczeństwo ruchu/nadzór

 • BIURO AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Prezentacja PARTNERA KONFERENCJI
 • Prezentacja firmy z branży
 • POLITECHNIKA WARSZAWSKA – Marianna Jacyna – Dziekan Wydział Transportu temat prezentacji w uzgodnieniu
 • Instytut Kolejnictwa – Andrzej Toruń – Kierownik Zakładu Sterowania Ruchem i Teleinformatyki oraz Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji – temat prezentacji w uzgodnieniu

BLOK II godz. 12:30 – 14:00 DROGI KOLEJOWE
utrzymanie/logistyka/technologie robót

 • BIURO DRÓG KOLEJOWYCH – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Prezentacja firmy z branży
 • URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO

14:15 – zbiórka przed siedzibą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
14:25 – odjazd autokarów do hotelu SOUND GARDEN

od godz. 15:00 HOTEL SOUND GARDEN – Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18

WYSTAWA FIRM – „INFRAKOLEJ”
rozwiązania dla infrastruktury kolejowej
STOISKA WYSTAWIENNICZE

15:00 – 16:00 lunch

BLOK III godz. 16:00 – 17:00 INWESTYCJE
finansowanie/realizacja/plany

 • CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH – Przemysław Gorgol – Dyrektor CUPT
 • BIURO MONITOROWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • CENTRUM REALIZACJI INWESTYCJI – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • BIURO STRATEGII I ROZWOJU – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. BL

PANEL DYSKUSYJNY 17:00 – 18:30 DIALOG ZAMAWIAJĄCEGO Z PRZEDSIĘBIORCAMI
analiza współpracy i dobre praktyki

 • SEJMOWA KOMISJA INFRASTRUKTURY – Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm RP – Przewodniczący Komisji
 • MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
 • PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. – Dyrektorzy Biur
 • Przedsiębiorcy

19:30 – UROCZYSTA KOLACJA

4 października
CZWARTEK od godz. 8:00
HOTEL SOUND GARDEN
Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18

8:00 – 9:30 śniadanie

BLOK IV godz. 9:30 – 10:30 TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA
cyberbezpieczeństwo/łączność/ERTMS

 • BIURO AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Prezentacje firm z branży
 • BIURO INFORMATYKI – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • PKP TELKOL sp. z o.o – Mirosław Gilarski – Prezes Zarządu, temat prezentacji w uzgodnieniu

BLOK V godz. 10:30 – 11:30 INFRASTRUKTURA PUNKTOWA I TERMINALE
terminale przeładunkowe/dworce/centra logistyczne

 • PKP S.A. – Henryk Zielaskiewicz – Dyrektor Nieruchomości i Projektów Logistycznych, temat prezentacji w uzgodnieniu
 • Prezentacje firm z branży
 • PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.
 • PKP CARGO S.A.

BLOK VI godz. 11:30 – 12:30 ENERGETYKA
zasilanie/utrzymanie/dystrybucja

 • BIURO ENERGETYKI – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • MABO Sp. z o.o. – Andrzej Kowalczyk – Prezes Zarządu, temat prezentacji w uzgodnieniu
 • PKP ENERGETYKA S.A.

 

Pobierz dokument:

PROGRAM (PDF)