Program

2 października
WTOREK od godz. 10:00
CENTRALA PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Warszawa – ul. Targowa 74

godz. 10:00 – 10:45 Rejestracja uczestników
godz. 10:45 uroczyste rozpoczęcie konferencji

Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adam Musiał – Dyrektor Generalny – Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

BLOK I godz. 11:00 – 12:30 AUTOMATYKA KOLEJOWA I TELEKOMUNIKACJA
systemy bezpiecznego prowadzenia ruchu

 • BIURO AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Mariusz Krawczyk – Dyrektor Biura, Marek Białek – Zastępca Dyrektora
 • Prezentacja PARTNERA KONFERENCJI
 • Prezentacja firmy z branży
 • BIURO AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Joanna Włodkowska – Zastępca Dyrektora Biura
 • Instytut Kolejnictwa – Andrzej Toruń – Kierownik Zakładu Sterowania Ruchem i Teleinformatyki oraz Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji – temat prezentacji w uzgodnieniu

BLOK II godz. 12:30 – 14:00 DROGI KOLEJOWE
utrzymanie/logistyka/technologie robót

 • BIURO DRÓG KOLEJOWYCH – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Rafał Frączek – Zastępca Dyrektora Biura
 • MENARD Polska Sp. z o.o. – temat prezentacji w uzgodnieniu
 • Prezentacja firmy z branży
 • BIURO DRÓG KOLEJOWYCH – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

BLOK III godz. 14:00 – 15:00 INWESTYCJE
finansowanie/realizacja/plany

 • CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH – Przemysław Gorgol – Dyrektor CUPT
 • BIURO MONITOROWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Marzena Hebda-Sztandkie – Dyrektor Biura, „Monitorowanie postępu inwestycji kolejowych”
 • PU POŻ-PLISZKA Sp. z o.o. – Przemysław Steiner – Kierownik, temat prezentacji w uzgodnieniu
 • CENTRUM REALIZACJI INWESTYCJI – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • BIURO STRATEGII – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Tadeusz Sobotnik – Dyrektor Biura, temat prezentacji w uzgodnieniu
 • CENTRUM REALIZACJI INWESTYCJI – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

15:15 – zbiórka przed siedzibą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
15:30 – odjazd autokarów do hotelu NOVOTEL

od godz. 16:00 HOTEL NOVOTEL

WYSTAWA FIRM – „INFRAKOLEJ”
rozwiązania dla infrastruktury kolejowej
STOISKA WYSTAWIENNICZE

PANEL DYSKUSYJNY 16:30 – 18:30 DIALOG ZAMAWIAJĄCEGO Z PRZEDSIĘBIORCAMI
analiza współpracy i dobre praktyki

MODERATOR – Adam Musiał – Dyrektor Generalny – Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei

 • SEJMOWA KOMISJA INFRASTRUKTURY – Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm RP – Przewodniczący Komisji
 • MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY – Tomasz Buczyński – Dyrektor Departamentu Kolejnictwa
 • PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. – Arnold Bresch – Członek Zarządu, dyrektor ds. realizacji inwestycji
 • Przedsiębiorcy

19:00 – UROCZYSTA KOLACJA

3 października
ŚRODA od godz. 8:00
HOTEL NOVOTEL

8:00 – 9:30 śniadanie

BLOK IV godz. 9:30 – 10:30 INFRASTRUKTURA PUNKTOWA I TERMINALE
terminale przeładunkowe/dworce/centra logistyczne

 • PKP S.A. – Henryk Zielaskiewicz – Dyrektor Nieruchomości i Projektów Logistycznych, „Program rozwoju infrastruktury terminalowej po roku 2021”
 • Prezentacje firm z branży
 • PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. – intermodal
 • PKP CARGO S.A. – intermodal
 • PKP S.A. – Robert Sobczak – Dyrektor, Pełnomocnik Zarządu ds. inwestycji, temat prezentacji w uzgodnieniu

BLOK V godz. 10:30 – 11:30 ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ
SDIP/cyberbezpieczeństwo

 • BIURO INFORMATYKI – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Małgorzata Głowacka-Ciupek – Zastępca Dyrektora
  Bernadetta Woroch – Dyrektor Projektu, „Infrastruktura kolejowa w kontekście Dynamicznej Informacji Pasażerskiej”
 • Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o. – Tomasz Trzajna – Dyrektor ds. rynku kolejowego, „temat prezentacji w uzgodnieniu”
 • BIURO INFORMATYKI – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Mirosław Majsterek – Dyrektor Biura, Jan Danowski – Naczelnik Wydziału, temat prezentacji w uzgodnieniu
 • Prezentacja firmy z branży
 • PKP TELKOL sp. z o.o. – Mirosław Gilarski – Prezes Zarządu, temat prezentacji w uzgodnieniu

BLOK VI godz. 11:30 – 12:30 ENERGETYKA
zasilanie/utrzymanie/dystrybucja

 • MABO Sp. z o.o. – Andrzej Kowalczyk – Prezes Zarządu, „Osprzęt trakcyjny nowej generacji”
 • BIURO ENERGETYKI – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Radosław Burak – Romanowski – Dyrektor Biura
  „Badana, rozwijana, innowacyjna kolej, czyli BRIK w energetyce”
 • TRAKCJA PRKiI S.A. – Zbigniew Bartnicki – Zastępca Dyrektora, MY-SOFT Sp. z o.o. – Krzysztof Strukowicz – Prezes Zarządu, temat prezentacji w uzgodnieniu
 • PKP ENERGETYKA S.A.

12:30 Lunch

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie

Pobierz dokument:

PROGRAM (PDF)