Program

23 listopada – CZWARTEK

10:00 -11:30 rejestracja uczestników konferencji
12:00 powitanie gości oraz oficjalne otwarcie konferencji
godz.12:15-13:30 wystąpienia zaproszonych gości:

 • SEJMOWA KOMISJA INFRASTRUKTURY – Poseł Bogdan Rzońca – Przewodniczący Komisji
 • MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA – Koleje Dużych Prędkości – plany
 • MINISTERSTWO ROZWOJU – Małgorzata Zielińska – Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych
 • CENTRUM UNIJNYCH PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH
 • PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Zarząd

PANEL I godz.13:30 – 15:00 PROJEKTY I INWESTYCJE

 • URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO – Interoperacyjność w modernizowanej infrastrukturze kolejowej
 • PKP PLK S.A. – Centrala – Biuro Strategii i Rozwoju
 • TECHNOLOGICZNY PARTNER KONFERENCJI – prezentacja
 • PKP PLK S.A. – Centrala – Biuro Monitorowania Projektów Inwestycyjnych – Magdalena Jarosz – Naczelnik Wydziału – „Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych”
 • GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD – „Współpraca Narodowych Zarządców na skrzyżowaniu linii kolejowej z drogą”
 • PKP PLK S.A. – CENTRALA – Centrum Realizacji Inwestycji

15:00 -15:30 przerwa kawowa

PANEL II godz.15:30 – 17:30 ROZWIĄZANIA I TECHNOLOGIE

 • POLITECHNIKA WARSZAWSKA prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna – Dziekan Wydziału Transportu
 • PKP PLK S.A. – CENTRALA – Biuro Dróg Kolejowych
 • INSTYTUT KOLEJNICTWA – Andrzej Massel – Zastępca Dyrektora Instytutu – „Wyzwania techniczne i technologiczne związane z wprowadzeniem prędkości powyżej 200 km/h na kolejach polskich.”
 • INFRA – CENTRUM DORADZTWA – Janusz Zubrzycki – Prezes Zarządu – „Rozwój Kolei po 2020 roku – kierunki działania”
 • PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW KOLEJOWYCH – Poziom bezpieczeństwa i utrzymania infrastruktury kolejowej z perspektywy PKBWK
 • PKP PLK S.A. – CENTRALA – Biuro Informatyki
 • PKP PLK S.A. – CENTRALA – Biuro Automatyki i Telekomunikacji – Sławomir Tarnowski – Główny specjalista ds. wdrażania systemu GSM-R – „GSM-R cyfrowa łączność na liniach PKP PLK SA”

17:30 – 19:00 FORUM DYSKUSYJNE z udziałem zaproszonych gości

 • SEJMOWA KOMISJA INFRASTRUKTURY
 • MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA
 • MINISTERSTWO ROZWOJU
 • URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
 • INSTYTUT KOLEJNICTWA
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • Przedsiębiorcy

19:15 – zbiórka uczestników przed POLITECHNIKĄ WARSZAWSKĄ (od strony ul. Koszykowej)
19:30 – wyjazd AUTOKARÓW do restauracji
20:00 Uroczysta kolacja – Restauracja „WARSZAWA WSCHODNIA” by Mateusz Gessler

24 listopada – PIĄTEK

PANEL III godz. 10.00 – 11:30 ROZWIĄZANIA I TECHNOLOGIE c.d.

 • PKP PLK S.A. – CENTRALA – Biuro Energetyki – Marek Kałas – Zastępca Dyrektora – „Kradzieże infrastruktury energetycznej na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA”
 • Prezentacja firmy z branży
 • PKP PLK S.A. – CENTRALA – Biuro Automatyki i Telekomunikacji – Karol Gruszka – Ekspert ds. ETCS
  „Interfejsy w systemach sterowania ruchem”
 • Prezentacja firmy z branży
 • PKP PLK S.A. -CENTRALA – Biuro Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej
 • Prezentacja firmy z branży

 

program