Opis

XII – konferencja „Rozwój Polskiej Infrastruktury Kolejowej”

Termin: 9-10 październik 2019 r.

Miejsce: Centrala PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa

Pod patronatem:

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali :

 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Ministerstwo Rozwoju
 • Sejmowa Komisja Infrastruktury,
 • Urząd Transportu Kolejowego
 • Instytut Kolejnictwa
 • Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:
  • Biuro Energetyki,
  • Biuro Strategii
  • Biuro Logistyki
  • Biuro Ochrony Środowiska,
  • Biuro Dróg Kolejowych,
  • Biuro Automatyki i Telekomunikacji
  • Biuro Informatyki
  • Biuro Przygotowania Inwestycji
  • Biuro Zarządzania Projektami

 

Cel spotkania:

Wymiana informacji pomiędzy interesariuszami inwestycji kolejowych w celu poprawy komunikacji między inwestorem a wykonawcą, a także maksymalnego wykorzystania środków celowych dotyczących nakładów na modernizację infrastruktury w nowej perspektywie finansowej UE 2014 – 2020.

Nakreślenie kalendarza inwestycji w linie kolejowe.

Prezentacja wymagań dla inwestycji kolejowych w zakresie dostosowywania kolei do wymaganych standardów krajowych i UE.

Zakres tematyczny:

 • Bezpieczeństwo na kolei w obszarze działań twardych (modernizacja linii) i miękkich (prawo)
 • Pomoc państwa w zakresie w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową
 • Strategia rozwoju i utrzymania infrastruktury kolejowej po zakończeniu bieżącej perspektywy finansowej
 • Inwestycje w modernizację i budowę linii kolejowych
 • Krajowy Plan Wdrożenia Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności STEROWANIE
 • Ochrona środowiska
 • Program utrzymania linii kolejowych
 • Terminale przeładunkowe
 • Inwestycje dworcowe

 

PARTNER ZŁOTY

PARTNER SREBRNY

PARTNER BRĄZOWY

PATRONAT MEDIALNY

KONTAKT

zw

Zbigniew Wiśniewski

tel.: 508 500 995
z.wisniewski@izbakolei.pl