Konferencja

Zapraszamy Państwa do udziału w IX Konferencji
„ROZWÓJ POLSKIEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ”,

która odbędzie się w

CENTRALA PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Warszawa ul. Targowa 74

 

w dniach 17 – 18 listopada 2016 roku

przy współpracy:

PKP PLK SA_logo_zarzadca

 

Patronat nad konferencją

sejm-jpg

Logotyp_MIB_pio-stz&-KRZYWE&

  utk_nowe_logo

imagesCA3CGFR1

SREBRNY PARTNER KONFERENCJI

1253logo

BRĄZOWY PARTNER KONFERENCJI

wyglogoedbak petrosoft

 plk-2016

Zakres tematyczny:

  • plany modernizacji linii kolejowych
  • wyposażanie infrastruktury w system ERTMS/ETCS/GSM-R oraz monitoring szlaków kolejowych
  • zaktualizowany Krajowy Program Kolejowy
  • przyśpieszenie procesu inwestycyjnego
  • harmonogramy realizacyjne dla projektów kolejowych do 2023 roku
  • inwestycje w infrastrukturę dworcową i stacyjną oraz plany zagospodarowania terenów kolejowych
  • uproszczenia i regulacje procedur przetargowych
  • nowe technologie i innowacyjne systemy wykorzystywane w pracach torowych i sieciowych
  • procedury udostępniania infrastruktury kolejowej do badań

       

          

Konferencja poświęcona będzie zaprezentowaniu planów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. związanych z utrzymaniem
i modernizacją infrastruktury kolejowej, a także dyskusji na temat współpracy pomiędzy zarządcą infrastruktury
i podmiotami związanymi z realizacją zleconych inwestycji, zaangażowania wszystkich interesariuszy inwestycji kolejowych, w celu poprawy komunikacji między inwestorem a wykonawcą.

        W nowej perspektywie finansowej na rozwój infrastruktury kolejowej KPK zakłada wykorzystanie 67,5 mld zł do 2023 roku. Dzięki temu ma powstać 8,5 tys. km nowych torów co znacznie skróci czasy przejazdów.

     Przedstawiciele biur PKP PLK SA, podczas konferencji zapoznają Państwa ze szczegółami nowych oraz bieżących działań.

 Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji państwowych, naukowych oraz przedsiębiorcy

 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Ministerstwo Rozwoju

Sejmowa Komisja Infrastruktury,

Urząd Transportu Kolejowego

Instytut Kolejnictwa

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Przedstawiciele Departamentu Inwestycji PKP S.A.

Przedstawiciele Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK SA

 

oraz Przedstawiciele lokalnych Zakładów Linii Kolejowych z całego kraju (IZ)

 v Przedstawiciele Biur PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:                            – Biuro Energetyki,                            – Biuro Strategii,

                            – Biuro Planowania Strategicznego

                            – Biuro Ochrony Środowiska,

                            – Biuro Dróg Kolejowych,

                            – Biuro Automatyki i Telekomunikacji

                            – Biuro Informatyki

                            – Biuro Infrastruktury Pasażerskiej

                            – Biuro Zarządzania Projektami

 

          Uczestnictwo w konferencji jest okazją do podjęcia dyskusji oraz przeprowadzenia rozmów dotyczących nurtujących Państwa tematów, zaprezentowania szerokiemu gronu specjalistów profilu działalności oraz potencjału firmy poprzez  prezentację multimedialną oraz stoisko.

Szczegółowych informacji udzieli Państwu pracownik biura Izby: Zbigniew Wiśniewski tel. 508 500 995.
Informacje dostępne są również na stronie internetowej www.infrastrukturanakolei.pl