Opis

Zapraszamy Państwa do udziału w XI Konferencji

„ROZWÓJ POLSKIEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ”

która odbędzie się w listopadzie 2018 roku

pod patronatem

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:

 • plany modernizacji linii kolejowych
 • wyposażanie infrastruktury w system ERTMS/ETCS/GSM-R oraz monitoring szlaków kolejowych
 • kolejowe inwestycje w cyfrowe technologie podnoszące poziom bezpieczeństwa podróżnych
 • realizacja zadań podstawowych oraz rezerwowych w ramach Krajowego Programu Kolejowego
 • przyśpieszenie procesu inwestycyjnego w latach 2018-2019
 • harmonogramy realizacyjne dla projektów kolejowych do 2023 roku
 • inwestycje w infrastrukturę dworcową i stacyjną oraz plany zagospodarowania terenów kolejowych
 • uproszczenia i regulacje procedur przetargowych
 • nowe technologie i innowacyjne systemy wykorzystywane w budowie i modernizacji kolejowej sieci trakcyjnej
 • mechanizacja oraz logistyka i technologie robót kolejowych

Konferencja poświęcona będzie zaprezentowaniu planów Ministerstwa Infrastruktury oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. związanych z modernizacją i utrzymaniem infrastruktury kolejowej.

Działania Ministerstwa i zarządcy infrastruktury kolejowej prowadzone są dwutorowo – z jednej strony skupiają się na przyśpieszeniu procedur i realizacji projektów podstawowych KPK, z drugiej zaś przygotowywane są projekty rezerwowe. Wdrożenie takiego podejścia pozwala na maksymalizację wydatków w ramach projektów podstawowych KPK oraz zabezpiecza katalog projektów rezerwowych, gotowych do realizacji w przypadku wygospodarowania środków.

Przedstawiciele biur PKP PLK SA, podczas konferencji zapoznają Państwa ze szczegółami nowych oraz bieżących działań.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji państwowych, naukowych oraz przedsiębiorcy

 • Ministerstwo Infrastruktury
 • Ministerstwo Rozwoju
 • Sejmowa Komisja Infrastruktury
 • Urząd Transportu Kolejowego
 • Instytut Kolejnictwa
 • Centrum Unijnych Projektów Transportowych
 • Przedstawiciele Departamentu Inwestycji PKP S.A.
 • Przedstawiciele Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
 • Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK SA

oraz Przedstawiciele lokalnych Zakładów Linii Kolejowych z całego kraju (IZ)

Przedstawiciele Biur PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.:

 • Biuro Energetyki
 • Biuro Logistyki
 • Biuro Strategii i Rozwoju
 • Biuro Przygotowania Inwestycji
 • Biuro Ochrony Środowiska
 • Biuro Dróg Kolejowych
 • Biuro Automatyki i Telekomunikacji
 • Biuro Informatyki
 • Biuro Eksploatacji i Obsługi Pasażerskiej
 • Biuro Monitorowania Projektów Inwestycyjnych

Uczestnictwo w konferencji jest okazją do podjęcia dyskusji oraz przeprowadzenia rozmów dotyczących nurtujących Państwa problemów, zaprezentowania szerokiemu gronu specjalistów profilu działalności oraz potencjału firmy poprzez prezentację multimedialną oraz stoisko.

 

KONTAKT

zw

Zbigniew Wiśniewski

tel.: 508 500 995
z.wisniewski@izbakolei.pl