Opis

Zapraszamy Państwa do udziału w XI Konferencji

„ROZWÓJ POLSKIEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ”

która odbędzie się dniach 3-4 października 2018 r. CK „SOUND GARDEN” w Warszawie.

pod patronatem:

Konferencja poświęcona będzie zaprezentowaniu planów rozwoju kolejowej infrastruktury liniowej i punktowej.

Omawiać będziemy realizację Krajowego Programu Kolejowego (66 mld. zł), Wieloletni Program Utrzymaniowy (23 mld. zł), Program Inwestycji Dworcowych (1,5 mld. zł) oraz program rozwoju sieci otwartych terminali przeładunkowych i polepszenia dostępu do portów morskich (1,5 mld. zł). Nowym tematem będzie zastosowanie w projektach kolejowych, wytycznych Programu Dostępność Plus, który wyeliminuje bariery infrastrukturalne dla osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Realizacja inwestycji kolejowych wykonanych przez polskie podmioty osiągnęła w tym roku poziom 76% co potwierdza słuszność zastosowanej przed laty przez PKP PLK S.A. i corocznie wspieranej przez Izbę Kolei polityki dialogu z wykonawcą i właściwie pojętego partnerstwa.

W merytoryczne przygotowanie konferencji zaangażowaliśmy ekspertów i specjalistów GRUPY PKP, a w szczególności reprezentantów następujących Spółek: PKP S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Centrala i Zakłady Linii), PKP CARGO S.A., PKP LHS Sp. z o.o., PKP TELKOL Sp. z o.o. oraz przedstawicieli Ministerstw i Urzędów.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:

 • Plany i zakres modernizacji linii kolejowych
 • Wyposażenie infrastruktury w system ERTMS/ETCS/GSM-R w ramach Krajowego Planu Wdrożenia Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności Sterowanie
 • Inwestycje w cyfrowe technologie podnoszące poziom bezpieczeństwa podróżnych
 • Realizacja zadań podstawowych oraz rezerwowych w ramach Krajowego Programu Kolejowego
 • Harmonogramy realizacyjne dla projektów kolejowych do 2023 roku
 • Program rozjazdowy
 • Wieloletni Program Utrzymaniowy
 • Nowe technologie i innowacyjne systemy wykorzystywane w budowie i modernizacji sieci trakcyjnej
 • Mechanizacja i logistyka robót kolejowych
 • Inwestycje w infrastrukturę dworcową w ramach Programu Inwestycji Dworcowych
 • Inwestycje intermodalne i budowa sieci otwartych terminali przeładunkowych
 • Zarządzanie , sterowanie i monitorowanie oświetlenia terenów kolejowych
 • Digitalizacja i przetwarzanie parametrów ruchu kolejowego

Uczestnictwo w konferencji jest okazją do podjęcia dyskusji, przeprowadzenia rozmów dotyczących nurtujących Państwa problemów oraz możliwością zaprezentowania szerokiemu gronu specjalistów profilu działalności oraz potencjału firmy poprzez uczestnictwo, prezentację multimedialną oraz stoisko firmowe.

 

KONTAKT

zw

Zbigniew Wiśniewski

tel.: 508 500 995
z.wisniewski@izbakolei.pl